www.amctrading.com.vn

4875 ms

Apache/2

utf-8

The text of title is Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Minh (AMC) and Html Meta Description Text is none. Server name's for this site is Apache/2 works with 4875 ms landing page speed. Also Internet Protokol address (IP) is 123.30.235.109. Html Encoding (Character Sets) is utf-8.

Site Title Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Minh (AMC)
Charset utf-8
Page Speed 4875 ms
Site Host amctrading.com.vn
Site IP 123.30.235.109
Site Server Apache/2

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
tiết61 times14.66 %
thiết23 times5.53 %
quạt22 times5.29 %
công19 times4.57 %
nghiệp13 times3.13 %
series13 times3.13 %
điện7 times1.68 %
hotline6 times1.44 %
nâng6 times1.44 %
loại6 times1.44 %
thấp6 times1.44 %
tiếp6 times1.44 %
19735 times1.20 %
dịch5 times1.20 %
thông5 times1.20 %
thủy5 times1.20 %
website5 times1.20 %
nghệ4 times0.96 %
phát4 times0.96 %
giao4 times0.96 %
phòng4 times0.96 %
chính4 times0.96 %
trực4 times0.96 %
email3 times0.72 %
pipe3 times0.72 %
joint3 times0.72 %
động3 times0.72 %
trung3 times0.72 %
1500kg3 times0.72 %
trục3 times0.72 %
đứng3 times0.72 %
30803 times0.72 %
skype3 times0.72 %
thương2 times0.48 %
liên2 times0.48 %
giới2 times0.48 %
thiệu2 times0.48 %
chức2 times0.48 %
phẩm2 times0.48 %
hàng2 times0.48 %

Link Analyse

Text Link Rel Target
xem thêm/tin-tuc.html
xe rửa đường/ct/614-3292/xe-rua-duong.html
xe ép rác/san-pham/604/xe-ep-rac.html
xe chuyên dụng khác/san-pham/614/xe-chuyen-dung-khac.html
vận tải quốc tế đa phương thức/dich-vu/223/van-tai-quoc-te-da-phuong-thuc.html
vải máng khí động học/ct/603-3332/vai-mang-khi-dong-hoc.html
vải khí động học công nghiệp/san-pham/603/vai-khi-dong-hoc-cong-nghiep.html
trang chủ/index.html
tin tức/tin-tuc.html
thương mại/dich-vu/224/thuong-mai.html
thông báo thay đổi văn phòng giao dịch/chi-tiet/103-1111/thong-bao-thay-doi-van-phong-giao-dich.html
thiết kế website bất động sảnhttp://thietkewebsite.vn4u.vn/website-xay-dung-bat-dong-san-p175dofollow
thiết kế website bán hànghttp://thietkewebsite.vn4u.vn/website-ban-hang-p197dofollow
thiết kế websitehttp://thietkewebsite.vn4u.vn/nofollow
thiết kế web du lịchhttp://thietkewebsite.vn4u.vn/website-du-lich-p1100dofollow
thiết bị nâng hạ hàng hóa/san-pham/612/thiet-bi-nang-ha-hang-hoa.html
thiết bị lò đốt sg-s series/ct/599-3324/thiet-bi-lo-dot-sg-s-series.html
thiết bị lò đốt sg series/ct/599-3323/thiet-bi-lo-dot-sg-series.html
thiết bị lò đốt pm series/ct/599-3345/thiet-bi-lo-dot-pm-series.html
thiết bị lò đốt kgsi series/ct/599-3342/thiet-bi-lo-dot-kgsi-series.html
thiết bị lò đốt kgs series/ct/599-3346/thiet-bi-lo-dot-kgs-series.html
thiết bị lò đốt kgm series/ct/599-3341/thiet-bi-lo-dot-kgm-series.html
thiết bị lò đốt kgd series/ct/599-3340/thiet-bi-lo-dot-kgd-series.html
thiết bị lò đốt kato burner/san-pham/599/thiet-bi-lo-dot-kato-burner.html
thiết bị lò đốt gpn-p series/ct/599-3321/thiet-bi-lo-dot-gpn-p-series.html
thiết bị lò đốt gpn series/ct/599-3320/thiet-bi-lo-dot-gpn-series.html
thiết bị lò đốt fk-s series/ct/599-3343/thiet-bi-lo-dot-fk-s-series.html
thiết bị lò đốt fk-p series/ct/599-3344/thiet-bi-lo-dot-fk-p-series.html
thiết bị lò đốt fk series/ct/599-3339/thiet-bi-lo-dot-fk-series.html
thiết bị lò đốt fb series/ct/599-3322/thiet-bi-lo-dot-fb-series.html
thiết bị cảnh báo rò rỉ gas/ct/600-3295/thiet-bi-canh-bao-ro-ri-gas.html
sv 240 v/ct/610-3328/sv-240-v.html
sb 240 m/ct/610-3329/sb-240-m.html
sản phẩm/san-pham-cat/590/danh-muc-san-pham.html
sales@amctrading.com.vnmailto:sales@amctrading.com.vn
sac 336 w pll/ct/610-3354/sac-336-w-pll.html
sac 240 w vdu/ct/610-3355/sac-240-w-vdu.html
sac 240 (whaser)/ct/610-3353/sac-240-(whaser).html
quạt thông gió trung áp ma/ct/606-3299/quat-thong-gio-trung-ap-ma.html
quạt thông gió msa/ct/606-3297/quat-thong-gio-msa.html
quạt thông gió cao áp mab msa/ct/606-3298/quat-thong-gio-cao-ap-mab-msa.html
quạt mái công nghiệp pf/ct/606-3308/quat-mai-cong-nghiep-pf.html
quạt ly tâm trung áp mo, mob/ct/606-3310/quat-ly-tam-trung-ap-mo,-mob.html
quạt ly tâm thấp áp trực tiếp cq/ct/606-3316/quat-ly-tam-thap-ap--truc-tiep-cq.html
quạt ly tâm thấp áp lrdb/ct/606-3318/quat-ly-tam-thap-ap-lrdb.html
quạt ly tâm thấp áp lr, lrb/ct/606-3314/quat-ly-tam-thap-ap--lr,-lrb.html
quạt ly tâm thấp áp cf - cg - ch, cfb - cgb - chb/ct/606-3309/quat-ly-tam-thap-ap-cf---cg---ch,-cfb---cgb---chb.html
quạt ly tâm thấp áp ca, cab, - crb/ct/606-3311/quat-ly-tam-thap-ap-ca,-cab,---crb.html
quạt ly tâm cao áp trực tiếp mr/ct/606-3315/quat-ly-tam-cao-ap-truc-tiep-mr.html
quạt hướng trục thân tròn trực tiếp am-al/ct/606-3307/quat-huong-truc-than-tron-truc-tiep-am-al.html
quạt hướng trục thân tròn gián tiếp alc/ct/606-3306/quat-huong-truc-than-tron-gian-tiep-alc.html
quạt công nghiệp treo tường fb/ct/606-3304/quat-cong-nghiep-treo-tuong-fb.html
quạt công nghiệp pl/ct/606-3300/quat-cong-nghiep-pl.html
quạt công nghiệp if/ct/606-3302/quat-cong-nghiep-if.html
quạt công nghiệp đứng fa, fb, fc/ct/606-3303/quat-cong-nghiep--dung-fa,-fb,-fc.html
quạt công nghiệp/san-pham/606/quat-cong-nghiep.html
quạt cây công nghiệp đứng fs/ct/606-3301/quat-cay-cong-nghiep-dung-fs.html
quảng cáo google adwordshttp://thietkewebsite.vn4u.vn/dich-vu-quang-cao-google-adwords-c1113dofollow
quản trị websitehttp://thietkewebsite.vn4u.vn/dich-vu-quan-tri-website-c1118dofollow
pipe & joint/san-pham/605/pipe-&-joint.html
phụ tùng/san-pham/600/phu-tung.html
nồi hơi been jau model bjb - 2000/ct/611-3327/noi-hoi-been-jau-model-bjb---2000.html
nồi hơi/san-pham/611/noi-hoi.html
mua máy phát điện loại nào thì tốt/chi-tiet/103-1101/mua-may-phat-dien-loai-nao-thi-tot.html
máy phát điện/san-pham/608/may-phat-dien.html
máy nén khí công nghiệp/san-pham/613/may-nen-khi-cong-nghiep.html
liên hệ/lien-he.htmlnofollow
kato burner/ct/600-3296/kato-burner.html
hộp số/ct/602-3294/hop-so.html
hội chợ công nghệ và thiết bị hà nội 2013/chi-tiet/103-1102/hoi-cho-cong-nghe-va-thiet-bi-ha-noi-2013.html
hỗ trợ kỹ thuậtymsgr:sendim?test
hỗ trợ kinh doanhymsgr:sendim?a
giới thiệu chung/gioi-thieu/225/gioi-thieu-chung.html
email/index.phpnofollow
dụng cụ cầm tay/san-pham/602/dung-cu-cam-tay.html
dự án đã thực hiện/du-an-da-thuc-hien.html
dock leveler/ct/612-3325/dock-leveler.html
dịch vụ quản trị websitehttp://thietkewebsite.vn4u.vn/dich-vu-quan-tri-website-c1118dofollow
đèn chiếu sáng sjlite/san-pham/610/den-chieu-sang-sjlite.html
cơ cấu tổ chức/gioi-thieu/226/co-cau-to-chuc.html
chuyển giao công nghệ/dich-vu/221/chuyen-giao-cong-nghe.html
chi tiết/ct/610-3355/sac-240-w-vdu.html
cân móc điện tử/ct/607-3289/can-moc-dien-tu.html
cân điện tử từ 100kg đến 100 tấn/san-pham/607/can-dien-tu-tu-100kg-den-100-tan.html
bơm trục đứng/ct/609-3287/bom--truc-dung.html
bơm nước công nghiệp/ct/609-3330/bom-nuoc-cong-nghiep.html
bơm chất lỏng và hóa chất/san-pham/609/bom-chat-long-va-hoa-chat.html
bảo dưỡng bảo trì công nghiệp/dich-vu/222/bao-duong-bao-tri-cong-nghiep.html
bàn nâng thủy lực loại 550kg/ct/612-3350/ban-nang-thuy-luc-loai-550kg.html
bàn nâng thủy lực loại 1500kg/ct/612-3352/ban-nang-thuy-luc-loai-1500kg.html
bàn nâng thủy lực loại 1000kg/ct/612-3351/ban-nang-thuy-luc-loai-1000kg.html
áo làm mát/san-pham/601/ao-lam-mat.html

Response

ConnectionKeep-Alive
Content-Typetext/html
DateThu, 28 Jul 2016 07:41:54 GMT
Keep-Alivetimeout=1, max=100
ServerApache/2
Set-CookieTTHadmin=9317egnjoc2qk20lg09o0v8a45; path=/
Transfer-Encodingchunked
VaryAccept-Encoding,User-Agent
X-Powered-ByPHP/5.3.28

Mata Tags

classificationinternet
content-typetext/html; charset=utf-8
doc-classcompleted
google-site-verificationrsy-cnuv6ame3_ab6b-vidkur8rg-q1pefebq7si4iq
robotsmetaflow

H Tags

h1đối tác của chúng tôi
sản phẩm chính
tin tức chuyên ngành

CSS Files

1/css/caroufredsel.css
2/css/nivo-slider.css
3/css/style.css
4/images/favicon.ico

JS Files

1/js/jd.menu.js
2/js/jquery.caroufredsel-5.4.1.js
3/js/jquery.nivo.slider.pack.js
4/js/jquery-1.4.3.min.js
5/js/qc.js
6/js/slide.js