www.politi.no

4718 ms

iso-8859-1

Rank of world for politi.no is 99191. The text of title is Politi.no - Forsiden and Html Meta Description Text is none. 4718 ms landing page speed. Also Internet Protokol address (IP) is 195.225.22.185. Html Encoding (Character Sets) is iso-8859-1. Estimated value is almost $22104.

Site Title Politi.no - Forsiden
Charset iso-8859-1
Page Speed 4718 ms
Site Host www.politi.no
Site IP 195.225.22.185
Site Language no
Alexa Rank 99191

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
politiet32 times3.76 %
politidistrikt31 times3.65 %
skal9 times1.06 %
politi8 times0.94 %
politidirektoratet8 times0.94 %
politiets7 times0.82 %
pass7 times0.82 %
norge7 times0.82 %
avdelingsdirektør7 times0.82 %
20157 times0.82 %
politiattest6 times0.71 %
siem6 times0.71 %
pilot5 times0.59 %
hovedseter5 times0.59 %
hordaland4 times0.47 %
kripos4 times0.47 %
følger4 times0.47 %
politidistrikter4 times0.47 %
norske4 times0.47 %
offentlig4 times0.47 %
søkerliste4 times0.47 %
rapport4 times0.47 %
færre4 times0.47 %
personer4 times0.47 %
politimestere4 times0.47 %
form3 times0.35 %
oslo3 times0.35 %
tips3 times0.35 %
norsk3 times0.35 %
avhør3 times0.35 %
nytt3 times0.35 %
menneskehandel3 times0.35 %
frankrike3 times0.35 %
andre3 times0.35 %
fortsatt3 times0.35 %
fellesenhet3 times0.35 %
avdekker3 times0.35 %
sårbare3 times0.35 %
alle3 times0.35 %
norges3 times0.35 %
20163 times0.35 %
enighet3 times0.35 %
triton3 times0.35 %
pågrepet3 times0.35 %
over3 times0.35 %
migranter3 times0.35 %
reddet3 times0.35 %
asylsøkere3 times0.35 %
anmeldte3 times0.35 %
første3 times0.35 %
siktet3 times0.35 %

Link Analyse

Text Link Rel Target
viktig å opprettholde nasjonal voldtektsgruppe/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15014.xhtml
vellykket endring i nord/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15191.xhtml
velg politidistrikt her/velgdistrikt.xml
utvider siktelse mot blindern-vekteren/oslo/aktuelt/nyhet_15245.xhtml
utvalg skal se på særorganene i politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16010.xhtml
utnevnelse av nye politimestere/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15575.xhtml
up stengte e16 med ruskontroll/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_16071.xhtml
up avdekker stadig mer rus/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_15689.xhtml
trender som kan påvirke kriminaliteten i norge/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15730.xhtml
to uløste id-saker oppklart/kripos/aktuelt/nyhet_15082.xhtml
tjenester/tjenester/
tips.kripos.no utvides med to nye områder/kripos/aktuelt/nyhet_15337.xhtml
tips politiet/tjenester/tips_politiet/
tiltak i forbindelse med branner ved asylmottak/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15650.xhtml
tilrettelagte avhør/rad_fra_politiet/barn_og_unge/barnehusene
tilpasning av up-distriktene/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_15612.xhtml
tillatelser/tjenester/tillatelser
tildelingsbrevet til politidirektoratet 2016/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15794.xhtml
sverige gjeninnfører midlertidig grensekontroll/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15519.xhtml
svensk etterlysning sendt norsk politi/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15554.xhtml
student til høsten?nyhet_16155.xhtml
strategier og analyser/strategier_og_analyser/
statsbudsjettet for 2016/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15428.xhtml
statistikker og analyser/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser
staker ut veien for fremtidens politi/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15130.xhtml
søk om politiattest elektronisk/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15286.xhtml
skepsis til grupperinger som odins soldater/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15826.xhtml
sivile gjøremål/tjenester
sikkerhetspris for mikromerking/aktuelt/nyhet_15403.xhtml
sier du i fra?/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15150.xhtml
siem piot: over 10.000 migranter reddet/kripos/aktuelt/nyhet_15607.xhtml
siem pilot reddet over 600 migranter/kripos/aktuelt/nyhet_15161.xhtml
ser du ofrene for menneskehandel?nyhet_16151.xhtml
seks personer dømt i stor narkotikasak/kripos/aktuelt/nyhet_15306.xhtml
rss/rss?rssid=politi.no
retur til russland med buss/vestfinnmark/aktuelt/nyhet_15702.xhtml
restriksjoner på nødpass på gardermoen/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16097.xhtml
regjeringen foreslår styrking av politibudsjettet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15481.xhtml
rapport om varslersaken i hordaland/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15170.xhtml
rapport om misbruk av id-dokumenter/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16000.xhtml
råd fra politiet/rad_fra_politiet/
publikasjoner/aktuelt/publikasjoner
pu uttransporterte 7.825 personer i 2015/politiets_utlendingsenhet/aktuelt/nyhet_15691.xhtml
politimester gudmundsen søker avskjed/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15173.xhtml
politiets innsats på storskog/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15932.xhtml
politiets ansvar for de mest sårbare/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15720.xhtml
politiet på topp blant jusstudentene/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15125.xhtml
politiet for alle/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15929.xhtml
politiet følger situasjonen i frankrikenyhet_16150.xhtml
politiet får færre transportoppdrag/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15718.xhtml
politiet er førstevalget for jusstudentene/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16104.xhtml
politiattest innenfor frist/vestfinnmark/aktuelt/nyhet_15965.xhtml
politiattest/tjenester/politiattest
pod ser på retningslinjer om pass på nytt/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16063.xhtml
personvernerklæring/om_politiet/personvernerklaering
pass/tjenester/pass/
overordnet organisering av politidistriktene/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15885.xhtml
om politiet/om_politiet/
økningen i antall asylsøkere/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15390.xhtml
økning i avhør av barn og sårbare voksne/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15946.xhtml
også politiet etterforskes/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15452.xhtml
offentlige søkerlister for nye politimestere/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15416.xhtml
offentlig søkerliste avdelingsdirektør beredskap/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15729.xhtml
offentleg søkjerliste politimeister hordaland/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15221.xhtml
nyutdannede får jobb i politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16025.xhtml
nytt sikkerhetstiltak ved storskog grensestasjon/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15986.xhtml
nye toppledere i politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15171.xhtml
nye retningslinjer for fødested i pass/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16080.xhtml
ny veileder i terrorsikring/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15590.xhtml
ny våpeninstruks for politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15905.xhtml
ny utgave av norsk politi/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16131.xhtml
ny trusselvurdering:/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15476.xhtml
ny tillitserklæring til politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15714.xhtml
ny straffelov trer i kraft 1. oktober/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15409.xhtml
ny retning for ikt-moderniseringen i politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15163.xhtml
ny rapport: voldtektssituasjonen 2015/kripos/aktuelt/nyhet_15940.xhtml
ny avdelingsdirektør i pod/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15402.xhtml
ny avdelingsdirektør i avdeling for politifag/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16124.xhtml
nulltoleranse for rasisme i politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16047.xhtml
norske siem pilot fortsetter i middelhavet/kripos/aktuelt/nyhet_15937.xhtml
norges nye politimestere/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15577.xhtml
norge har verdens beste sjåfører?/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_15936.xhtml
norge deltek i frontex-operasjon i hellas/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15911.xhtml
narkotikabeslag 1. halvår 2015/kripos/aktuelt/nyhet_15267.xhtml
nærpolitireformen/om_politiet/politireformen/
nå kan du sjekke status på søknad om politiattest/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15685.xhtml
mye arbeid i distrikt og kommuner neste halvår/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16107.xhtml
monikas mor tilkjennes ikke oppreisning/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15040.xhtml
mobilovervåkning i oslo – saken henlegges/oslo/aktuelt/nyhet_15189.xhtml
mikromerking mot vinningskriminalitet/sondre_buskerud/aktuelt/nyhet_15348.xhtml
midlertidig bevæpning opphører/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15749.xhtml
maratonkontroll av up/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_15947.xhtml
magasinet norsk politi/aktuelt/magasinet_norsk_politi
lovbrytere er farligere sjåfører/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_15921.xhtml
ledige stillinger/ledige_stillinger/
leder for cold case-enheten er tilsatt/kripos/aktuelt/nyhet_15164.xhtml
kripos-aksjon mot salg av narkotika på internett/kripos/aktuelt/nyhet_15117.xhtml
kripos styrker samarbeidet med jodel/kripos/aktuelt/nyhet_15759.xhtml
kripos skal gjennomgå birgitte tengs-saken/haugaland_og_sunnhordland/aktuelt/nyhet_15709.xhtml
kortere ventetid på politiattest/vestfinnmark/aktuelt/nyhet_15763.xhtml
kontaktinformasjon/kontakt_oss/kontakt_ditt_politidistrikt/
kontakt oss/kontakt_oss/
kommenterte straffesakstall 1. tertial 2015/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15362.xhtml
klargjør regler for taushetsplikt/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15217.xhtml
kjernekar møter studenter på rundreise i norge/kripos/aktuelt/nyhet_15259.xhtml
international/international/
intensivert personkontroll i grensenære områder/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15394.xhtml
innhold/innhold/
informasjon om reiser mellom nordiske land/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16129.xhtml
husk å søke om pass i tide!/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16052.xhtml
hovedseter i nye politidistrikter/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15275.xhtml
hovedsetene i norges nye politidistrikter/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15638.xhtml
høringssvar om hovedseter/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15551.xhtml
høringssvar om fellesenhet for lønn og regnskap/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16062.xhtml
høringer/aktuelt/horinger
høring om hovedseter i nye politidistrikt/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15406.xhtml
høring om felles lønn- og regnskapsenhet/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15944.xhtml
hold riktig fart og kjør rusfritt!/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_16082.xhtml
glad for enighet om politireformen/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15070.xhtml
fortsatt økt politidekning/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15179.xhtml
fortsatt nedgang i anmeldt kriminalitet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15724.xhtml
første redningsoppdrag for «peter henry von koss»/kripos/aktuelt/nyhet_15230.xhtml
første helg på patrulje for "siem pilot"/kripos/aktuelt/nyhet_15133.xhtml
forslag til hovedseter i nye politidistrikter/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15415.xhtml
forlenget søknadsfrist for politimestere/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15331.xhtml
forlenget grensekontroll/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15872.xhtml
foreslår å legge ny fellesenhet i drammen/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15974.xhtml
foreløpige søkerlister for politimesterstillinger/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15364.xhtml
følger opp merknader om arbeidsmiljøkriminalitet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16094.xhtml
flere mulige ofre for menneskehandel/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15215.xhtml
fem norske menn pågrepet i europol-aksjon/kripos/aktuelt/nyhet_15620.xhtml
færre anmeldte hatkriminalitet og hatvold i 2014/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15229.xhtml
færre anmeldte forbrytelser og mindre vinning/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15193.xhtml
færre anmeldte forbrytelser i andre tertial 2015/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15451.xhtml
evaluering av transportpilot/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15012.xhtml
etterforsker bombetrusler/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15750.xhtml
et politi i endring/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15105.xhtml
enighet om ny atb-avtale/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15635.xhtml
endringer i politiet fra 1. januar/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15665.xhtml
drømmejobb i politiet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15646.xhtml
dødsfall på beitostølen/vestoppland/aktuelt/nyhet_15684.xhtml
dette skal politiet prioritere i år/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15860.xhtml
datafeilen er utbedret/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15939.xhtml
bombeliknende gjenstand/oslo/aktuelt/nyhet_15241.xhtml
blindern-vekter siktet for falsk forklaring/oslo/aktuelt/nyhet_15242.xhtml
bli politi/tjenester/bli_politi
bilbelte redder liv/utrykningspolitiet/aktuelt/nyhet_15869.xhtml
betydelige gevinster i mer politiarbeid på stedet/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15564.xhtml
besøker siem pilot/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15315.xhtml
beslutning om overordnet organisasjonsmodell/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15808.xhtml
asylsituasjonen-status/aktuelt/asylsituasjonen_status
arbeidsgruppe har vurdert politiet på tv/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16114.xhtml
arbeidet med valg av nye hovedseter/om_politiet/politireformen/nyheter/nyhet_15321.xhtml
åpning av prosjekt november/oslo/aktuelt/nyhet_15522.xhtml
ansettelsesprosess beredskapsdirektør/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15803.xhtml
ansettelse av politimestre/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15408.xhtml
anmeld et forhold/tjenester/anmeld_et_forhold/
aktuelt/aktuelt/
27 personer siktet i omfattende narkotikasak/vestfold/aktuelt/nyhet_15036.xhtml
"peter henry von koss" klar for tjeneste i hellas/kripos/aktuelt/nyhet_15226.xhtml

Response

Cache-Controlno-cache
ConnectionKeep-Alive
Content-Languageno-NO
Content-Location/npn.jsp
Content-Typetext/html;charset=utf-8
DateMon, 01 Aug 2016 10:54:13 GMT
Expires-1
Keep-Alivetimeout=5, max=999
Pragmano-cache
Set-CookieBIGipServerpdm-oracle-80=1243013571.20480.0000; path=/
Transfer-Encodingchunked

Mata Tags

content-typetext/html; charset=iso-8859-1

H Tags

h202800
112
politiet følger situasjonen i frankrike
ser du ofrene for menneskehandel?
student til høsten?
h4forsiden
nytt fra politiet

CSS Files

1/rss?rssid=politi.no
2https://www.politicss.no/css/politi.css

JS Files

1https://www.politijs.no/js/ga.js
2https://www.politijs.no/js/jquery-1.4.2.min.js
3https://www.politijs.no/js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
4https://www.politijs.no/js/pol_sdc_110913.js
5https://www.politijs.no/js/scripts.js